Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin
1900 56 56 33
1
Tầng 1
Tầng 1

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Tầng 1


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 100m2

Mật độ xây dựng: 80%

Tổng diện tích sàn: 396.46m2

Số tầng: 5

Tầng 2
Tầng 2

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Tầng 2


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 100m2

Mật độ xây dựng: 80%

Tổng diện tích sàn: 396.46m2

Số tầng: 5

Tầng 3
Tầng 3

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Tầng 3


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 100m2

Mật độ xây dựng: 80%

Tổng diện tích sàn: 396.46m2

Số tầng: 5

Tầng 4
Tầng 4

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Tầng 4


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 100m2

Mật độ xây dựng: 80%

Tổng diện tích sàn: 396.46m2

Số tầng: 5