Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin
1900 56 56 33
1
Tầng 1
Tầng 1

BIỆT THỰ SONG LẬP

Tầng 1


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 200m2

Mật độ xây dựng: 53.2%

Tổng diện tích : 388.5m2

Số tầng: 4

Tầng 2
Tầng 2

BIỆT THỰ SONG LẬP

Tầng 2


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 200m2

Mật độ xây dựng: 53.2%

Tổng diện tích : 388.5m2

Số tầng: 4

Tầng 3
Tầng 3

BIỆT THỰ SONG LẬP

Tầng 3


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 200m2

Mật độ xây dựng: 53.2%

Tổng diện tích : 388.5m2

Số tầng: 4

Tầng 4
Tầng 4

BIỆT THỰ SONG LẬP

Tầng 4


Thông số kỹ thuật ( tham khảo ) :

Diện tích đất : 200m2

Mật độ xây dựng: 53.2%

Tổng diện tích : 388.5m2

Số tầng: 4